Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2005 z dne 21. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2005 z dne 21. 4. 2005, Kazalo


MINISTRSTVA

1436. Pravilnik o reševanju pritožb v carinski službi
1437. Pravilnik o vodenju ladijskega dnevnika za ribiška plovila, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije
1438. Pravilnik za izvajanje Zakona o orožju
1439. Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru

BANKA SLOVENIJE

1440.  Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij N-1
1441. Navodilo za elektronsko posredovanje poročila o kapitalu in kapitalski ustreznosti (obrazcev KAP)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1442. Sklep o potrditvi učbenika HAPPY STREET 1, učbenik za angleščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1443. Sklep o potrditvi delovnega zvezka HAPPY STREET 1, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1444. Sklep o potrditvi učbenika HAPPY STREET 2, učbenik za angleščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1445. Sklep o potrditvi delovnega zvezka HAPPY STREET 2, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1446. Sklep o potrditvi učbenika PROJECT 2, učbenik za angleščino v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1447. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PROJECT 2, delovni zvezek za angleščino v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1448. Sklep o potrditvi učbenika PROJECT 3, učbenik za angleščino v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1449. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PROJECT 3, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1450. Sklep o potrditvi učbenika PROJECT 4, učbenik za angleščino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1451. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PROJECT 4, delovni zvezek za angleščino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1452. Sklep o potrditvi zbirke nalog THE GOOD GRAMMAR BOOK, zbirka nalog za angleščino v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega in 1.–3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
1453. Sklep o potrditvi učbenika ANGLEŠKI JEZIK 4, TOUCHSTONE 4, učbenik za angleščino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1454. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ANGLEŠKI JEZIK 4, TOUCHSTONE 4, delovni zvezek za angleščino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1455. Sklep o potrditvi učbenika ENERGY 1, Student´s book, učbenik za angleščino kot izbirni predmet v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1456. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ENERGY 1, Workbook, delovni zvezek za angleščino kot izbirni predmet v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1457. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BIOLOGIJA 8, delovni zvezek za biologijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1458. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 9, učbenik za biologijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1459. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 9, učbenik za biologijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1460. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BIOLOGIJA 9, delovni zvezek za biologijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1461. Sklep o potrditvi učbenika ČLOVEK IN RASTLINE, učbenik za izbirni predmet človek in rastline v 7. ali 8. ali 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1462. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ČLOVEK IN RASTLINE, delovni zvezek za izbirni predmet človek in rastline v 7. ali 8. ali 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1463. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBA 4, učbenik za družbo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1464. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRUŽBA 4, delovni zvezek za družbo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1465. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBA IN JAZ 1, Učbenik, Družba za 4. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1466. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRUŽBA IN JAZ 1, Delovni zvezek, Družba za 4. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1467. Sklep o potrditvi učbenika JAZ, TI, MI VSI, učbenik za družbo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1468. Sklep o potrditvi delovnega zvezka JAZ, TI, MI VSI, delovni zvezek za družbo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1469. Sklep o potrditvi delovnega zvezka FIZIKA, NARAVA, ŽIVLJENJE 1, delovni zvezek za fiziko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1470. Sklep o potrditvi učbenika MOJA PRVA FIZIKA 2, Učbenik, Fizika za 9. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1471. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MOJA PRVA FIZIKA 2, Delovni zvezek, Fizika za 9. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1472. Sklep o potrditvi učbenika GEOGRAFIJA 7, učbenik za geografijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1473. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GEOGRAFIJA 7, delovni zvezek za geografijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1474. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GEOGRAFIJA ZA 8. RAZRED, delovni zvezek za geografijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1475. Sklep o potrditvi učbenika GEOGRAFIJA, učbenik za geografijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1476. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GEOGRAFIJA, delovni zvezek za geografijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1477. Sklep o potrditvi učbenika ŽIVIM V SLOVENIJI, Učbenik, Geografija za 9. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1478. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ŽIVIM V SLOVENIJI, Delovni zvezek, Geografija za 9. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1479. Sklep GEOGRAFSKI ATLAS SVETA ZA ŠOLE, atlas za geografijo v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
1480. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka GLASBA 3, ZVOČNI ŽIVŽAV, samostojni delovni zvezek za glasbo v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1481. Sklep o potrditvi učbenika GLASBENA SLIKANICA 3, učbenik za glasbeno vzgojo v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1482. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka GLASBA 4, samostojni delovni zvezek za glasbo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z zvočnim gradivom (fonogram) CD ali avdiokaseto
1483. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka MOJA GLASBA 4, samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1484. Sklep o potrditvi učbenika GLASBENO POPOTOVANJE, učbenik za glasbeno vzgojo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1485. Sklep o potrditvi učbenika GLASBA V 20. STOLETJU, učbenik za glasbeno vzgojo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1486. Sklep o potrditvi učbenika GOSPODINJSTVO ZA ŠESTOŠOLC(K)E, učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1487. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GOSPODINJSTVO ZA ŠESTOŠOLC(K)E, delovni zvezek za gospodinjstvo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1488. Sklep o potrditvi zbirke nalog KEMIJA 9, zbirka nalog in vaj z rešitvami za kemijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1489. Sklep o potrditvi učbenika POGLED V KEMIJO 9, učbenik za kemijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1490. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 1, učbenik za matematiko v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1491. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MATEMATIKA 1, delovni zvezek za matematiko v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1492. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI, Samostojni delovni zvezek, Matematika za 3. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1493. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3, 3 zvezki, samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1494. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TRETJA ČAROVNIŠKA MATEMATIKA, 3 zvezki, delovni zvezek za matematiko v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1495. Sklep o potrditvi učbenika IGRAJE V MATEMATIKO 4, učbenik za matematiko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1496. Sklep o potrditvi delovnega zvezka IGRAJE V MATEMATIKO 4, delovni zvezek za matematiko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1497. Sklep o potrditvi učbenika KOCKA 4, Učbenik, Matematika za 4. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1498. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KOCKA 4, Delovni zvezek, Matematika za 4. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1499. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA ZA PETOŠOLC(K)E, učbenik za matematiko v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1500. Sklep o potrditvi zbirke nalog PREVERI SVOJE ZNANJE, Matematika 8, zbirka nalog za matematiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1501. Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za matematiko v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1502. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, delovni zvezek za matematiko v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1503. Sklep o potrditvi zbirke nalog SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, 2 dela, zbirka nalog za matematiko v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1504. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka EGY, KETTO, HAROM, FELFEDEZTED, LATOD, Matematika a kilencosztalyos ketnyelvu altalanos iskola 1. osztalya szamara, učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
1505. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka UNO DUE TRE, SCOPRILA DA TE, MATEMATICA PER LA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA NOVENNALE, učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodno in jezikovno mešanem območju Slovenske Istre
1506. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka DO STO ZANIMIVO BO/SZAZIG SZAMOLNI JO, matematika za 2. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju /matematika a kilencosztalyos ketnyelvu altalanos iskola 2. osztalya szamara
1507. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka FINO A CENTO CON ALLEGRIA, MATEMATICA PER LA SECONDA CLASSE DELLA SCUOLA ELEMENTARE NOVENNALE, samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodno in jezikovno mešanem območju Slovenske Istre
1508. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka DUE PER TRE, LO IMPARI CON ME, MATEMATICA PER LA TERZA CLASSE DELLA SCUOLA ELEMENTARE NOVENNALE, samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodno in jezikovno mešanem območju Slovenske Istre
1509. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI/AZ EGYSZEREGYET TUDJUK MIND, matematika za 3. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju /matematika a kilencosztalyos ketnyelvu altalanos iskola 3. osztalya szamara
1510. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE 6, učbenik za naravoslovje v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1511. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NARAVOSLOVJE 6, delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1512. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NARAVOSLOVJE 6, delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1513. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE 7, učbenik za naravoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1514. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1515. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1516. Sklep o potrditvi učbenika OD MRAVLJE DO SONCA 1, Učbenik, Naravoslovje in tehnika za 4. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1517. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OD MRAVLJE DO SONCA 1, Delovni zvezek, Naravoslovje in tehnika za 4. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1518. Sklep o potrditvi učbenika RAZISKUJEMO, GRADIMO 4, učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1519. Sklep o potrditvi delovnega zvezka RAZISKUJEMO, GRADIMO 4, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1520. Sklep o potrditvi učbenika RAZISKUJEM IN USTVARJAM, učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1521. Sklep o potrditvi delovnega zvezka RAZISKUJEM IN USTVARJAM, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1522. Sklep o potrditvi učbenika RAČUNALNIŠTVO, učbenik za računalništvo v 7. ali 8. ali 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1523. Sklep o potrditvi delovnega zvezka RAZISKUJMO ŽIVA BITJA V DOMAČI OKOLICI, delovni zvezek za izbirni predmet raziskovanje organizmov v domači okolici v 7. ali 8. ali 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1524. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka DEŽELA ČRTARIJA, 2 dela, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1525. Sklep o potrditvi učbenika S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, učbenik za slovenščino v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1526. Sklep o potrditvi delovnega zvezka S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, delovni zvezek za slovenščino v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1527. Sklep o potrditvi učbenika BERILO 3, KAKO RASTE SVET, učbenik za slovenščino v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1528. Sklep o potrditvi učbenika S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, učbenik za slovenščino – jezik v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1529. Sklep o potrditvi učbenika S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, berilo za slovenščino v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1530. Sklep o potrditvi delovnega zvezka S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, delovni zvezek za slovenščino – književnost v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1531. Sklep o potrditvi delovnega zvezka S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, delovni zvezek za slovenščino – jezik v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1532. Sklep o potrditvi učbenika BABICA, TI LOVIŠ, berilo za slovenščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1533. Sklep o potrditvi učbenika BERILO ZA RAZVEDRILO, učbenik za slovenščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1534. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1535. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka MOJA SLOVENŠČINA 4, 2 dela, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1536. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENŠČINA, učbenik za slovenščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1537. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SLOVENŠČINA, 2 dela, delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1538. Sklep o potrditvi učbenika BERILO 4, POZDRAVLJEN, SVET, učbenik za slovenščino v 4. razredu devetletnega in 3. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
1539. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka HURA ZA SLOVENŠČINO, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1540. Sklep o potrditvi učbenika SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo za slovenščino v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1541. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SVET IZ BESED 7, samostojni delovni zvezek za slovenščino – književnost v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1542. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENŠČINA 8, učbenik za slovenščino – jezik v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1543. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SLOVENŠČINA 8, delovni zvezek za slovenščino – jezik v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1544. Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo za slovenščino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1545. Sklep o potrditvi učbenika DOTIK OKOLJA 3, učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1546. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DOTIK OKOLJA 3, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1547. Sklep o potrditvi učbenika OKOLJE IN JAZ 3, Učbenik, Spoznavanje okolja za 3. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1548. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OKOLJE IN JAZ 3, Delovni zvezek, Spoznavanje okolja za 3. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1549. Sklep o potrditvi učbenika OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠLJAM 3, učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1550. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠLJAM 3, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1551. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka A KORNYEZET ES EN, Kornyezetismeret a kilencosztalyos ketnyelvu altalanos iskola 1. osztalya szamara, učbenik z elementi delovnega zvezka za spoznavanje okolja v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
1552. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka IO E L´AMBIENTE, CONOSCENZA DELL ´AMBIENTE PER LA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA NOVENNALE, učbenik z elementi delovnega zvezka za spoznavanje okolja v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodno in jezikovno mešanem območju Slovenske Istre
1553. Sklep o potrditvi učbenika IO E L´AMBIENTE, CONOSCENZA DELL ´AMBIENTE PER LA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA NOVENNALE, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodno in jezikovno mešanem območju Slovenske Istre
1554. Sklep o potrditvi delovnega zvezka IO E L´AMBIENTE, CONOSCENZA DELL ´AMBIENTE PER LA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA NOVENNALE, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodno in jezikovno mešanem območju Slovenske Istre
1555. Sklep o potrditvi učbenika OKOLJE IN JAZ 2/A KORNYEZET ES EN 2, Učbenik, Spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične devetletne osnovne šole/Kornyezetismeret a kilencosztalyos ketnyelvy altalanos iskola 2. osztalya szamara
1556. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OKOLJE IN JAZ 2/A KORNYEZET ES EN 2, Delovni zvezek, Spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične devetletne osnovne šole/Kornyezetismeret a kilencosztalyos ketnyelvy altalanos iskola 2. osztalya szamara
1557. Sklep o potrditvi učbenika IO E L´AMBIENTE, CONOSCENZA DELL ´AMBIENTE PER LA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA NOVENNALE, učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodno in jezikovno mešanem območju Slovenske Istre
1558. Sklep o potrditvi delovnega zvezka IO E L´AMBIENTE, CONOSCENZA DELL ´AMBIENTE PER LA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA NOVENNALE, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodno in jezikovno mešanem območju Slovenske Istre
1559. Sklep o potrditvi učbenika OKOLJE IN JAZ 3/A KORNYEZET ES EN 3, Učbenik, Spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične devetletne osnovne šole/Kornyezetismeret a kilencosztalyos ketnyelvy altalanos iskola 3. osztalya szamara
1560. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OKOLJE IN JAZ 3/A KORNYEZET ES EN 3, Delovni zvezek, Spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične devetletne osnovne šole/Kornyezetismeret a kilencosztalyos ketnyelvy altalanos iskola 3. osztalya szamara
1561. Sklep o potrditvi učbenika TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik za tehniko in tehnologijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1562. Sklep o potrditvi učbenika TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik za tehniko in tehnologijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1563. Sklep o potrditvi delovnega zvezka VZPON MEŠČANSTVA, Delovni zvezek, Zgodovina za 8. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1564. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KORAKI V ČASU – NOVI VEK, delovni zvezek za zgodovino v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1565. Sklep o potrditvi učbenika KORAKI V ČASU – 20. STOLETJE, učbenik za zgodovino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1566. Sklep o potrditvi učbenika RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1567. Sklep o potrditvi delovnega zvezka RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, delovni zvezek za zgodovino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1568. Sklep o potrditvi zbirke nalog IGRAMO V LEGAH, Spoznaj ubiralko na violini in klavirska spremljava k skladbicam, zbirka nalog za violino v 2.–4. razredu osnovnega glasbenega izobraževanja
1569. Sklep o potrditvi učbenika MEHANIKA IN TOPLOTA, Učbenik, Fizika za 1. in 2. letnik gimnazijskega, srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1570. Sklep o potrditvi učbenika FIZIKA ZA SREDNJE ŠOLE, 2. DEL, učbenik za fiziko v 1., 2. in 3. letniku gimnazijskega, srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1571. Sklep o potrditvi zbirke nalog VPRAŠANJA, NALOGE, ODGOVORI, FIZIKA ZA MATURO, zbirka nalog za fiziko v 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1572. Sklep o potrditvi učbenika SVET OKOLI NAS 1, učbenik za geografijo v 1. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
1573. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SVET OKOLI NAS 1, delovni zvezek za geografijo v 1. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
1574. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OBČA GEOGRAFIJA, delovni zvezek za geografijo v 1. in 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1575. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRAKTIČNA KEMIJA, DELOVNI ZVEZEK 1, delovni zvezek za kemijo v 1., 2. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
1576. Akt o spremembi akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
1577. Razlaga določil druge alinee 5. točke 51. člena KPKŽIS

OBČINE

Vrhnika

1578. Sklep o javni razgrnitvi občinskega lokacijskega načrta Kočevarjev vrt
1579. Sklep o javni razgrnitvi občinskega lokacijskega načrta Ilovica 3 na Logu
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti