Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

59. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov, stran 140.

  
Na podlagi sedmega odstavka 5. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21,189/21 in 121/22 – ZUOKPOE) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov 
1. člen 
V Pravilniku o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov (Uradni list RS, št. 52/22 in 119/22) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 82), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/759 z dne 14. decembra 2021 o spremembi Priloge VII k Direktivi (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta glede metodologije za izračun energije iz obnovljivih virov, ki se uporablja za hlajenje in daljinsko hlajenje (UL L št. 139 z dne 18. 5. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2022/759/EU).«.
2. člen 
V 4. členu se v tretjem odstavku besedilo »iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika« nadomesti z besedilom »iz Priloge Delegirane uredbe 2022/759/EU«.
3. člen 
Priloga 2 se črta.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-422/2022/12
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
EVA 2022-2430-0088
Mag. Bojan Kumer 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti