Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1955. Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, stran 5358.

  
Za izvrševanje drugega odstavka 31. člena in tretje alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) in v zvezi s 3. členom Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20, 20/21, 59/21 in 64/21) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe 
1. člen 
S to odredbo se določa izvajanje posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki delajo pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki opravljajo socialno varstveno dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo, ter v projektih socialne aktivacije in projektih večnamenskih romskih centrov (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), pri katerih zaradi dela z uporabniki oziroma strankami obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: posebni programi za socialno varstvo).
2. člen 
(1) Osebe iz prejšnjega člena se morajo pred začetkom opravljanja dela pri izvajalcih udeležiti testiranja na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: testiranje) v okviru posebnega programa za socialno varstvo, in sicer najmanj vsakih sedem dni.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v organizacijski enoti izvajalca, kjer se je pojavila okužba z virusom SARS-CoV-2, testiranje oseb iz prejšnjega člena izvaja na tri dni, in sicer od pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2 in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi z virusom SARS-CoV-2 pri izvajalcu. Ne glede na prejšnji stavek se v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva, testiranje izvaja na ravni celotnega zavoda oziroma koncesionarja.
3. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen testiranje ni obvezno za osebo iz 1. člena te odredbe, ki:
1. predloži dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
2. ima dokazilo o cepljenju proti COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema:
– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,
3. ima dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
4. ima potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ali znakov COVID-19 ni minilo več kot šest mesecev.
(2) Dokazilo iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka se upošteva, če je izdano v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je testiranje obvezno za osebe iz 1. člena te odredbe, ki imajo prisotne znake okužbe dihal, druge simptome ali znake COVID-19 ali pozitivno epidemiološko anamnezo.
4. člen 
Izvajalec določi pooblaščeno osebo, ki se ji sporočijo negativni rezultati testiranj, izvedeni v okviru posebnega programa za socialno varstvo.
5. člen 
Potrebo po izvajanju posebnega programa za socialno varstvo ugotavlja minister, pristojen za zdravje, na podlagi strokovnih mnenj.
Prehodna in končna določba 
6. člen 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe (Uradni list RS, št. 72/21).
7. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 6. julija 2021.
Št. 0070-133/2021
Ljubljana, dne 4. junija 2021
EVA 2021-2711-0101
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 
 

AAA Zlata odličnost