Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010

Kazalo

5771. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 17014.

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo in 85/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10 in 104/10) se 54.b člen spremeni tako, da se glasi:
»54.b člen
(Čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev)
Med čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev iz točke (11b) Priloge I k ZDDV-1 se uvršča čiščenje oken pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/81.220 in čiščenje pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/81.210, v delu, ki se nanaša na zasebna gospodinjstva.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 2. januarja 2011.
Št. 007-942/2010/6
Ljubljana, dne 29. decembra 2010
EVA 2010-1611-0209
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina