Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009

Kazalo

1703. Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij, stran 5018.

Na podlagi šestega odstavka 43. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij
1. člen
Ta uredba določa vsebino obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (v nadaljnjem besedilu: obrazec), ki ga morajo podjetja, ki priglašajo koncentracijo, poslati Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: urad), ko so izpolnjeni pogoji iz 42. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
Podjetja morajo koncentracijo priglasiti uradu na obrazcu, določenem v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Podjetja, ki priglašajo koncentracijo, morajo v obrazcu navesti resnične in popolne podatke. Če podjetja ne razpolagajo s podatki, ki jih je treba navesti v obrazcu, teh podatkov pa jim kljub lastnemu prizadevanju ni uspelo pridobiti, morajo to navesti v samem obrazcu hkrati z navedbo, kje bi lahko urad te podatke pridobil.
4. člen
Urad lahko v primerih iz prejšnjega člena naloži podjetjem, ki priglašajo koncentracijo, da namesto zahtevanih podatkov dajo njihovo lastno oceno, pri tem pa jo morajo tudi pisno utemeljiti.
5. člen
Podjetja, ki priglašajo koncentracijo, lahko ob priglasitvi od urada zahtevajo dovoljenje, da jim ni treba izpolniti obrazca v posameznih točkah, če menijo, da podatki, ki se zahtevajo v teh točkah, niso potrebni za pravilno in popolno priglasitev koncentracije oziroma njeno presojo.
6. člen
Priloge k posameznim točkam obrazca je treba ustrezno označiti in navesti število strani priloženega dokumenta. Oznaka priloženega dokumenta in število strani se navedeta tudi k posamezni točki obrazca.
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-13/2009/4
Ljubljana, dne 30. aprila 2009
EVA 2009-2111-0012
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti