Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004

Kazalo

4599. Odlok o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah, stran 13114.

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena v povezavi z drugim odstavkom 4. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah
1. člen
Ta odlok določa lovsko upravljavska območja v Republiki Sloveniji in njihove meje.
2. člen
Lovsko upravljavska območja v Republiki Sloveniji so:
1. Novomeško lovsko upravljavsko območje,
2. Gorenjsko lovsko upravljavsko območje,
3. Kočevsko-Belokranjsko lovsko upravljavsko območje,
4. Notranjsko lovsko upravljavsko območje,
5. Primorsko lovsko upravljavsko območje,
6. Pohorsko lovsko upravljavsko območje,
7. Posavsko lovsko upravljavsko območje,
8. Pomursko lovsko upravljavsko območje,
9. Savinjsko-Kozjansko lovsko upravljavsko območje,
10. Slovensko goriško lovsko upravljavsko območje,
11. Triglavsko lovsko upravljavsko območje,
12. Zahodno visoko kraško, lovsko upravljavsko območje,
13. Zasavsko lovsko upravljavsko območje,
14. Kamniško-Savinjsko lovsko upravljavsko območje,
15. Ptujsko-Ormoško lovsko upravljavsko območje.
3. člen
Lovsko upravljavska območja in njihova razmejitev so določene na karti merila 1:1,000.000, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
4. člen
Lovsko upravljavska območja iz prejšnjega člena in njihova podrobna razmejitev je razvidna iz kart v merilu 1:50.000, v katastru lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom, ki ga vodi Zavod za gozdove Slovenije in ki so na vpogled na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana ter po območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi lovskogojitvenih območij v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 34/83).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-14/2004-1
Ljubljana, dne 1. oktobra 2004.
EVA 2004-2311-0356
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost