Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1963. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu, stran 5554.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto - UPB-2 (Uradni list RS, št. 96/08) in Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 10/10) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 22. 4. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 115/00, 1/10) - v nadaljnjem besedilu: pravilnik.
2. člen
Spremeni se 47. člen pravilnika tako, da se na koncu prvega odstavka doda besedilo:
»Priključitev na javno vodovodno omrežje je obvezna za vse objekte v katerih se rabi pitna voda in imajo možnost priključitve na javni vodovod. Uporabnik je dolžan izvesti vodovodni priključek v roku 6 mesecev po prejemu poziva s strani upravljavca vodovodnega omrežja«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-11/2010-1806
Novo mesto, dne 22. aprila 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.