Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008

Kazalo

5754. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, stran 17042.

Na podlagi prvega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08 – ZDDKIS) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
1. člen
V Pravilniku o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Prilogi 1 in 2 mora zavezanec davčnemu organu predložiti v obliki in na način, kot je določen v Prilogi 2.a, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
Prilogi 1 in 2 Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06) se uporabljata do začetka uporabe tega pravilnika in za pošiljanje podatkov za mesečni obračun prispevkov za obdobja do vključno decembra 2008.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. februarja 2009.
Št. 429-222/2008/8
Ljubljana, dne 23. decembra 2008
EVA 2008-1611-0152
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost