Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008

Kazalo

376. Sklep o usklajenih višinah otroških dodatkov v Republiki Sloveniji v letu 2008, stran 898.

Na podlagi 2. in 6. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip in 63/07 – popr.) ministrica za delo, družino in socialne zadeve objavlja
S K L E P
o usklajenih višinah otroških dodatkov v Republiki Sloveniji v letu 2008
I.
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december 2007 v primerjavi z istim obdobjem v letu 2006, se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip in 63/07 – popr.) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 10/08) otroški dodatek uskladi tako, da znaša:
+---------------------+----------------------------------------+
|           |    Znesek otroškega dodatka    |
|           |   za posameznega otroka v eurih   |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|Dohodek na      |  1. otrok | 2. otrok |  3. in  |
|družinskega člana v %|       |      | naslednji |
|povprečne plače RS  |       |      |  otrok  |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|do 15%        |  106,06  |  116,67  |  127,28  |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|nad 15% do 25%    |  90,68  |  100,25  |  109,75  |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|nad 25% do 30%    |  69,12  |  77,24  |  85,35  |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|nad 30% do 35%    |  54,51  |  62,20  |  70,03  |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|nad 35% do 45%    |  44,57  |  52,02  |  59,41  |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|nad 45% do 55%    |  28,24  |  35,35  |  42,41  |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|nad 55% do 75%    |  21,18  |  28,24  |  35,35  |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|nad 75% do 99%    |  18,44  |  25,51  |  32,57  |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
II.
Usklajeni zneski se uporabljajo od 1. januarja 2008.
Št. 01700-34/2006/13
Ljubljana, dne 30. januarja 2008
EVA 2008-2611-0035
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve