Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

5011. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica, stran 13575.

Na podlagi 31. člena Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00 in 92/02), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 39. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) župan Občine Miren - Kostanjevica sprejme
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica
1.
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcih v občini Miren - Kostanjevica od 1. 11. 2007 dalje znašajo:
+-------------------------------------+------------------------+
|– Dnevni program starost       |  408,16 EUR na otroka|
|od 1 do 3 leta            |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|– Poldnevni program starost     |  326,53 EUR na otroka|
|od 1 do 3 leta            |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|– Poldnevni program brez kosil    |  261,22 EUR na otroka|
|starost 1 do 3 leta         |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|– Dnevni program starost       |  323,67 EUR na otroka|
|od 3 do 6 let            |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|– Poldnevni program starost     |  258,94 EUR na otroka|
|od 3 do 6 let            |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|– Poldnevni program brez kosila   |  207,17 EUR na otroka|
|starost od 3 do 6 let        |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|– Cena 10. ure varstva je      |    30,8 EUR mesečno|
|1,4 EUR x 22 dni           |            |
+-------------------------------------+------------------------+
2.
Stroški za živila v cenah programov znašajo 38,76 EUR mesečno (dopoldanska malica 11,63 EUR, kosilo in popoldanska malica 27,13 EUR) oziroma 1,76 EUR na dan. Za vsak javljen dan odsotnosti otroka se staršem odbije 80% stroška živil.
3.
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2007 dalje.
Št. 602-0009/2007
Miren, dne 24. oktobra 2007
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.