Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006

Kazalo

120. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 365.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
I.
Na listo zborničnih oziroma ministrskih članov komisij se imenujejo:
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti hišnik/hišnica
1. Peter Šprajc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti izdelovalec/izdelovalka spletnih strani
1. Aleš Bizjak
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti krupje/krupjejka
1. Roman Bažec
2. Milenko Boroja
3. Srečko Pleša
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti maniker/manikerka
1. Janja Jeršin
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti odgovorna oseba v cestnem prometu
1. Vekoslav Petauer
2. Jernej Šorli
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti pediker/pedikerka
1. Janja Jeršin
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti poljedelec/poljedelka
1. Manja Šterbenc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti sadjar/sadjarka
1. Alenka Caf
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
1. Milan Šprah
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
1. Milan Šprah
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti varnostnik/varnostnica
1. Milan Šprah
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti vinogradnik/vinogradnica
1. Alenka Caf
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti vizažist/vizažistka
1. Romana Marolt
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka
1. Jožef Gajšek
2. Roman Krajnc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti zelenjadar/zelenjadarica
1. Marija Urankar
II.
Na listo sindikalnih članov komisij se imenujejo:
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti hišnik/hišnica
1. Boris Buždon
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti izdelovalec/izdelovalka spletnih strani
1. Janko Harej
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti krupje/krupjejka
1. Simon Bratina
2. Marko Košir
3. Stojan Vuga
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti maniker/manikerka
1. Milena Poglajen
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti odgovorna oseba v cestnem prometu
1. Bojan Krajnc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
1. Marija Šuster
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
1. Marija Šuster
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti varnostnik/varnostnica
1. Marija Šuster
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti vizažist/vizažistka
1. Brigita Novačan
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti TIG vinogradnik/vinogradnica
1. Franc Živič
III.
Državni izpitni center določi člane komisije iz I. in II. točke za vsak katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti posebej.
Člani komisij so imenovani za dobo 4 let.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0701-8/2005/
Ljubljana, dne 5. decembra 2005
EVA 2005-2611-0106
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve