Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2289. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 5349.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
I
Na listo zborničnih oziroma ministrskih članov komisij se imenujejo:
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti cestni preglednik/cestna preglednica
Jožef Gajšek
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti vzdrževalec/vzdrževalka cest
Jožef Gajšek
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti maser/maserka
Marinka Zgonc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti pediker/pedikerka
1. Friderika Kresal
2. Martina Zgonc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti vodja cateringa
Edvard Kužner
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti dietni kuhar/dietna kuharica
Edvard Kužner
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti odgovorna oseba v cestnem prometu
Jožef Gajšek
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti voznik/voznica v cestnem prometu
Jožef Gajšek
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti izdelovalec/izdelovalka spletnih strani
1. Tomi Ilijaš
2. Tadej Visinski
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
1. Tomi Ilijaš
2. Tadej Visinski
3. Alenka Krapež
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti MIG/MAG – varilec/varilka
1. Nikolaj Samsa
2. Peter Šprajc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti plamenski varilec/varilka in spajkalec/spajkalka
1. Nikolaj Samsa
2. Peter Šprajc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti poljedelec/poljedelka
1. Marija Kalan
2. Marija Urankar
3. Andreja Žolnir
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti ročno obločni/obločna varilec/varilka
1. Nikolaj Samsa
2. Peter Šprajc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti sadjar/sadjarka
1. Ljuboslava Erjavec
2. Marija Kos
3. Terezija Meško
4. Ernest Novak
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti TIG varilec/varilka
1. Nikolaj Samsa
2. Peter Šprajc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti turistični animator/turistična animatorka
1. Martina Dubravka Breznik
2. Saša Jereb
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti turistični informator/turistična informatorka
Saša Jereb
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti upravljalec procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin
1. Zdravko Ivacic
2. Boris Laubic
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti vinogradnik/vinogradnica
1. Marija Kos
2. Terezija Meško
3. Ernest Novak
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti zelenjadar/zelenjadarica
1. Ljuboslava Erjavec
2. Marija Levak
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti živinorejec/živinorejka
1. Franc Pavlin
2. Gabriela Plateis
3. Marta Skoberne
4. Majda Tumpej
II
Na listo sindikalnih članov komisij se imenujejo:
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti maser/maserka
Daniel Globokar
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti pediker/pedikerka
Daniel Globokar
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga
Ivan Ervin Grušovnik
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti turistični animator/turistična animatorka
Marija Hedvika Lešnik
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti turistični informator/turistična informatorka
Marija Hedvika Lešnik
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti upravljalec procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin
Vojko Korošec
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti živinorejec/živinorejka
Andreja Marguč Kavc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti oblikovalec/oblikovalka spletne strani
Gregor Krnec
III
V soglasju z Državnim izpitnim centrom predsednika in člane komisije iz točk I in II imenujejo izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za vsak katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti posebej.
Člani komisij so imenovani za dobo 4 let.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-8/2005/4
Ljubljana, dne 19. maja 2005.
EVA 2005-2611-0004
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve