Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2005 z dne 1. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2005 z dne 1. 4. 2005

Kazalo

1142. Sklep o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za cono Z4-2/1 Razširitev pokopališča v Ilirski Bistrici, stran 3158.

Občinski svet občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore sprejetega na 12. seji 28. 6. 2004, na nadaljevanju 20. seje dne 15. 2. 2005 sprejel naslednji
S K L E P
I
V odloku o ureditvenem načrtu za cono Z4-2/1 Razširitev pokopališča v Ilirski Bistrici (Uradni list RS, št. 41/04) se:
– v 3. členu doda izpadle parcelne št. 1051/2, 1051/3, 1051/4, 1051/5 in 1051/6,
– v 21. členu v deseti vrsti zamenja število 58 s 37 in doda izpadli stavek: Na samem južnem roku so parcele št. 1051/1, 1051/4 in 1051/6 namenjene dopolnitvi gradbenih parcel individualne gradnje, ki so v funkciji dostopne ceste in ureditvi zelenih površin.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati takoj.
Št. 35005-04/2002-231
Ilirska Bistrica, dne 15. februarja 2005.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon. l. r.