Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2005 z dne 28. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2005 z dne 28. 1. 2005

Kazalo

216. Rast elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2005, stran 485.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 41. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04 in 84/04) objavlja minister za delo, družino in socialne zadeve
R A S T I
elementov cen socialno varstvenih storitev
za leto 2005
I
Rasti posameznih elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2005 znašajo:
– rast stroška plač 2,5%, rast drugih stroškov dela 3,2%
– rast stroškov materiala in storitev 3,2%
– rast stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja 3,2%.
II
Rasti elementov cen iz prejšnje točke začnejo veljati 1. februarja 2005.
Št. 40403-18/2005/1
Ljubljana, dne 25. januarja 2005.
EVA 2005-2611-0010
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve