Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2005 z dne 21. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2005 z dne 21. 1. 2005

Kazalo

148. Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005, stran 351.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01, 31/03, 135/03 in 80/04) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
S K L E P
o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005
I
Ta sklep določa in razvršča območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določa programe aktivne politike zaposlovanja za leto 2005, ki se izvajajo samo na teh območjih, ter programe, pri katerih se lahko poveča višina sredstev za posamezni program, če se izvaja na določenih območjih.
II
Območja se razvrščajo v 3 skupine: območje A, območje B in območje C.
Območje zajema Območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: območna služba), upravno enoto in občino.
Območje A zajema tiste območne službe, upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti 15,0% in več.
Območje B zajema tiste območne službe, upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 13,0% do 14,9%.
Območje C zajema tiste območne službe, upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 10,8% do 12,9%.
V območje A se uvrščajo:
– Območne službe: Maribor, Murska Sobota.
– Upravne enote: Hrastnik, Kočevje, Trbovlje.
– Občine: Celje, Dobje, Grad, Juršinci, Kozje, Kungota, Luče, Podlehnik, Prebold, Rogatec, Solčava, Šmarje pri Jelšah.
V območje B se uvrščajo:
– Območne službe: Celje, Sevnica, Trbovlje.
– Upravne enote: Radlje ob Dravi.
– Občine: Ljubno, Ptuj, Ravne na Koroškem, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Zavrč, Žetale.
V območje C se uvrščajo:
– Območne službe: Ptuj, Velenje.
– Upravne enote: Izola, Jesenice.
– Občine: -
III
Program spodbujanje novega zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve se izvaja samo na območjih A, B in C.
IV
Programi aktivne politike zaposlovanja za leto 2005, pri katerih se lahko poveča višina posameznega ukrepa, so naslednji:
– spodbujanje samozaposlovanja,
– sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.
V
Višina posameznega ukrepa znotraj v prejšnji točki opredeljenih programov se poviša na naslednji način:
a) na območju A izvajalec ukrepa poveča višino nadomestil za 10 odstotnih točk.
b) na območju B izvajalec ukrepa poveča višino nadomestil za 5 odstotnih točk.
c) na območju C izvajalec ukrepa poveča višino nadomestil za 3 odstotne točke.
Pri tem se pod pojmom »višina nadomestila« pojmujejo s programom aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 opredeljene višine vseh stroškov, navedenih v posameznih programih.
Povečanje višine ne velja pri tistih stroških, pri katerih je financiranje v celoti predvideno že v posameznem programu aktivne politike zaposlovanja za leto 2005.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66302-3/2004/1
Ljubljana, dne 5. januarja 2005.
EVA 2005-2611-0001
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve