Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2003 z dne 28. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2003 z dne 28. 3. 2003

Kazalo

1274. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje, stran 3776.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99 in 26/01) je Mestni svet mestne občine Celje na podlagi 8. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 12. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje
1. člen
Naslov odloka o ustanovitvi zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Uradni list RS, št. 88/02) se spremeni tako, da glasi:
»Odlok o ustanovitvi JZ SOCIA – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje.«
2. člen
1. člen se spremeni tako, da glasi:
»S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: ustanovitelj), javni socialno varstveni zavod, SOCIO – Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje (v nadaljevanju: zavod), za opravljanje storitev pomoči posameznikom in družini ter ostalih socialno varstvenih storitev. K ustanovljenemu zavodu lahko pristopijo tudi druge lokalne skupnosti in druge pravne osebe. O njihovem pristopu odloča svet zavoda.«.
3. člen
2. člen se spremeni tako, da glasi:
»Ime zavoda je: JZ SOCIO – Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje.
Skrajšano ime zavoda je: JZ SOCIO Celje.
Sedež zavoda je: Stanetova 4, 3000 Celje.«.
4. člen
V 3. členu se dodata novi alinei:
»– podpora in sodelovanje pri nacionalnih projektih na področju varovanja in krepitve zdravja prebivalstva
– promocija zdravja v lokalni skupnosti (opredeljena skrb za zdravje prebivalstva)«.
5. člen
V 4. členu se na koncu doda nova dejavnost:
»85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n;«.
6. člen
Četrta alinea 7. člena se spremeni tako, da glasi:
»– odloča o statusnih spremembah zavoda in daje soglasje k statutu zavoda«.
7. člen
Druga alinea 13. člena se spremeni, tako, da glasi:
»– en predstavnik/ca delavk/cev zavoda, ki ga imenujejo delavke/ci«
in doda se četrta alinea 13. člena, tako, da glasi:
»– en predstavnik/ca zainteresirane javnosti, ki ga imenuje župan«.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 15001–00002/02
Celje, dne 12. marca 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.