Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

III D 1112/2022 Os-3119/22, Stran 2476
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po dne 10. 4. 2022 umrlem Ivanu Lužovec, roj. 24. 12. 1923, drž. Republike Slovenije, vdovec, nazadnje stan. Radvanjska cesta 93, Maribor, zapustnik ni zapustil dedičev I. dednega reda, kot dediči II. dednega reda pa pridejo v poštev morebitni potomci zapustnikovega pokojnega brata Franca Lužovca, roj. 25. 10. 1921, ki bi naj umrl leta 1945, vendar sodišče ne razpolaga z njihovimi podatki.
Sodišče zato poziva morebitne potomce zap. brata Franca Lužovca, zap. dediče III. dednega reda (zap. bratranci in sestrične oziroma v kolikor·so ti že pokojni, njihovi potomci) ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 15. 9. 2022 

AAA Zlata odličnost