Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

IV D 1201/2020 Os-3265/22, Stran 2476
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Alexandru von Thurn Taxis, prejšnji priimek Flandorfer Friedmann, rojen kot Jadranko Rizvanović, roj. dne 3. 12. 1959 v Bosni in Hercegovini, umrl dne 15. 2. 2020, nazadnje stanujoč na naslovu Šlajmerjeva ulica 1A, Ljubljana, državljan Republike Slovenije.
Po pokojnem ni znanih podatkov o osebah, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim dedičem se ni javil nihče.
Morebitne upnike po pok. Alexandru von Thurn Taxisu obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo sodišče omejilo dedovanje do višine priglašene terjatve Republike Slovenije in morebitno preostalo premoženje izročilo Republiki Sloveniji, ki ne odgovarja za dolgove zapustnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 5. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost