Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

D 107/2021 Os-3186/22, Stran 2475
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče pod opravilno številko D 107/2021 zapuščinski postopek po Janezu Kobalju, neznanega zadnjega prebivališča, sinu Andreasa, rojenem 18. 8. 1845 na Planini 53, razglašenim za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Ajdovščini opr. št. N 5/2020 z dne 17. 3. 2021 in določenim datumom smrti 19. 8. 1915.
Njegova zapuščina je brez dedičev.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine.
Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obveznostih.
Vsak upnik lahko v šestih mesecih od dneva objave tega oklica v zapuščinskem postopku prijavi zahtevo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev in vloži zahtevo za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini 
dne 9. 9. 2022 

AAA Zlata odličnost