Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

I 357/2021 Os-3399/22, Stran 2475
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v izvršilni zadevi opr. št. I 357/2021 upnika Johanna Stern, Hofbauerstrasse 39/5, Eberndorf, ki ga zastopa Mihaela Pudgar, odvetnica na Prevaljah, zoper dolžnico Špelo Krajnc, Velach 59, 9135 Železna Kapla, Republika Avstrija (sedaj neznanega prebivališča), zaradi izterjave 905,80 EUR s pripadki, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sklenilo:
Dolžnici Špeli Krajnc, Velach 59, AT 9135 Železna Kapla (sedaj neznanega prebivališča), EMŠO: 0508977505333, se kot začasna zastopnica določi Vanja Šuler, odvetnica na Ravnah na Koroškem, Prežihova ulica 17, Ravne na Koroškem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v zgoraj navedeni izvršilni zadevi dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 
dne 24. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost