Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

VL 74109/2018 Os-3448/22, Stran 2474
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mateji Žigart, v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., matična št. 5067677000, davčna št. 87205912, Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika: Mariel Jerič, EMŠO 1607973505306, Bundesallee 109, DE-Berlin, Nemčija, zaradi izterjave 860,58 EUR s pp, o predlogu upnika z dne 26. oktobra 2022, izven naroka, istega dne sklenilo:
Dolžniku Marielu Jeriču, Bundesallee 109, Berlin se postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik Andrej Vovšek, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 26. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost