Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

VL 70847/2022 Os-3367/22, Stran 2474
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovenske železnice, d.o.o, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Dušan Mes, po odv. Odvetniška družba Stražar, Sibinčič in Carotta o.p., d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, proti dolžniku Amirju Sefić, Mestni trg 15, Škofja Loka, ki ga zastopa zak. zast. Tomaž Pisk – odvetnik, Mestni trg 38, Škofja Loka, zaradi izterjave 3.246,56 EUR, sklenilo:
Dolžniku Amirju Sefić, Mestni trg 15, Škofja Loka se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Tomaž Pisk – odvetnik, Mestni trg 38, 4220 Škofja Loka.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 19. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost