Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

VL 60182/2022 Os-3366/22, Stran 2474
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Nepremičnine Celje, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o., Miklošičeva ulica 1, Celje, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Ivančič & Trbovc d.o.o., o.p., Stanetova ulica 27, Celje, proti dolžniku Robertu Tovornik, Opekarniška cesta 15B, ki ga zastopa zak. zast. odvetnik Igor Milinkovič, Ulica XIV. divizije 12, Celje, zaradi izterjave 6.710,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku Robertu Tovornik, Opekarniška cesta 15B, Celje se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Igor Milinkovič, Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 19. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost