Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

2522 VL 84068/2021 Os-1492/22, Stran 2474
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika DOMO poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Mojca Vehovec, zoper dolžnico Zlato Doris Petrovic, Trg komandanta Staneta 5, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa zak. zast. Klun Žiga – odvetnik, Dalmatinova ulica 10, Ljubljana, zaradi izterjave 1.292,03 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Zlati Doris Petrovič neznanega prebivališča, se v izvršilni zadevi pod opr. št. VL 84068/2021 postavi začasni zastopnik odvetnik Klun Žiga, Dalmatinova ulica 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal dolžnico od dneva postavitve dalje, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 11. 2. 2022 

AAA Zlata odličnost