Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

0406 Z 39/2022 Os-3398/22, Stran 2474
Okrajno sodišče v Krškem je v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, po: Državno odvetništvo Republike Slovenije, Vrhovčeva ulica 18, Novo mesto, proti dolžniku Marku Hodnik, brez prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji, zaradi zavarovanja denarne terjatve, z zastavno pravico na nepremičninah dolžnika, v znesku 119,92 EUR s pp sklenilo:
Dolžniku Marku Hodnik, EMŠO 2703967500117, brez prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Marija Vrisk, odvetnica v Krškem, Cesta krških žrtev 12B, Krško.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem 
dne 24. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost