Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

0355 I 195/2021 Os-3388/22, Stran 2473
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika ARCI trgovina in storitve d.o.o., Devova ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa dr. Konrad Plauštajner – odvetnik, Gledališki trg 8, Celje, proti dolžniku Branku Kmezić, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 32.755,41 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku Branku Kmeziću, prej Obrežje 9C, Jesenice na Dolenjskem, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Ognjen Paunović, Cesta prvih borcev 28, Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 22. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost