Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

Št. 0101-22/2022-1-NA Ob-3548/22, Stran 2471
Zakon o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVarCP) v 15. členu določa, da ima varuh človekovih pravic (v nadaljevanju: varuh) najmanj dva in največ štiri namestnike. Upoštevajoč navedeno in dejstvo, da ima varuh trenutno le tri namestnike, objavljam
vabilo 
za zbiranje predlogov za možne kandidate za enega namestnika oziroma namestnico varuha 
Predloge je treba poslati v roku 14 dni od dneva objave tega vabila v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Varuha, na naslov: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana. Varuh človekovih pravic na podlagi drugega odstavka 15. člena ZVarCP predlaga državnemu zboru imenovanje namestnika oziroma namestnice varuha človekovih pravic. Za namestnika oziroma namestnico varuha človekovih pravic je lahko imenovan le državljan oziroma državljanka Republike Slovenije. Mandatna doba namestnika oziroma namestnice traja šest let. Po poteku mandatne dobe je namestnik oziroma namestnica lahko ponovno imenovan.
Zadeve iz pristojnosti Varuha se delijo na naslednja področja:
– enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije
– varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti
– svoboda vesti in verske skupnosti
– svoboda izražanja
– zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev
– nacionalne in etnične skupnosti
– tujci
– omejitev osebne svobode
– socialna varnost
– delovnopravne zadeve
– brezposelnost
– državni preventivni mehanizem
– zagovorništvo otrok
– druge upravne zadeve
– pravosodje
– policijski postopki, zasebno varovanje, detektivi in redarji
– okolje in prostor
– regulirane dejavnosti
– negospodarske javne službe
– stanovanjske zadeve
– varstvo otrokovih otrok.
Za vsako področje je pristojen eden izmed namestnikov. Podrobnejšo delitev posameznega področja določi varuh ob upoštevanju vsebinske povezanosti problematike, organizacije dela in vrste postopkov. Predlog naj vsebuje obrazložitev ter pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Varuh človekovih pravic 

AAA Zlata odličnost