Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3600. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 8.1), stran 11089.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 37. seji dne 9. 11. 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 8.1) 
1) S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1360/9 k.o. 851 – Legen (ID 6163953), parc. št. 1360/7 k.o. 851 – Legen (ID 6163951), parc. št. 1356/8 k.o. 851 – Legen (ID 6163949) in parc. št. 1356/9 k.o. 851 – Legen (ID 7098662).
2) Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine Slovenj Gradec.
3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0032/2022
Zveza spis št: 478-178/2018
Slovenj Gradec, dne 10. novembra 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost