Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3576. Odlok o spremembi območij naselij in meje med občinami Kamnik, Komenda in Mengeš, stran 11032.

  
Na podlagi 7., 12. in 17. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19), 13. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 03/21, uradno prečiščeno besedilo – UPB1) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 01/15) so Občinski sveti Občine Kamnik na 26. seji dne 19. 10. 2022, Občine Komenda na 25. seji dne 20. 10. 2022 ter Občine Mengeš na 26. seji dne 22. 9. 2022 sprejeli
O D L O K 
o spremembi območij naselij in meje med občinami Kamnik, Komenda in Mengeš 
1. člen
Meja med katastrskimi občinami Šmarca in Podgorje, Suhadole in Križ ter Mengeš in Topole se je določila v skladu s Tehničnim poročilom o spremembi mej katastrskih občin in meje med občinami Kamnik, Mengeš in Komenda na komasacijskem območju Drnovo, ki ga je v avgustu 2019 pripravila Geodetska družba, d. o. o, iz Ljubljane (v nadaljevanju: Tehnično poročilo).
Dosedanja območja naselij ter meje občin Kamnik, Komenda in Mengeš potekajo po starih mejah katastrskih občin. Zaradi spremembe mej katastrskih občin na območju izvedene komasacije Drnovo se območja naselij uskladijo tako, da bodo potekala po novih mejah katastrskih občin. Vsako naselje znotraj območja komasacije Drnovo se uskladi tako, da zajema zemljišča le v eni katastrski občini, in sicer:
– Moste zajema zemljišča v k.o. 1905 – Moste,
– Suhadole zajema zemljišča v k.o. 1906 – Suhadole,
– Križ zajema zemljišča v k.o. 1907 – Križ,
– Podgorje zajema zemljišča v k.o. 1908 – Podgorje,
– Šmarca zajema zemljišča v k.o. 1909 – Šmarca,
– Mengeš zajema zemljišča v k.o. 1938 – Mengeš,
– Topole zajema zemljišča v k.o. 1938 – Mengeš.
Skladno s spremembo območij naselij se spremeni tudi meja med občinami Kamnik, Komenda in Mengeš.
Tehnično poročilo komasacije ter elaborat spremembe območij naselij sta sestavni del odloka in sta na vpogled na sedežih občin Kamnik, Komenda in Mengeš.
2. člen 
Spremembo območij naselij in meje med občinami Kamnik, Komenda in Mengeš evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije v Registru prostorskih enot.
3. člen 
Odlok sprejmejo v enakem besedilu občine Kamnik, Komenda in Mengeš.
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v občinskih uradnih glasilih in začne veljati osmi dan po zadnji uradni objavi.
Št. 012-2/2006-5/1
Kamnik, dne 19. oktobra 2022
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 
Št. 350-0003/2018
Komenda, dne 20. oktobra 2022
Župan 
Občine Komenda 
Stanislav Poglajen 
Št. 278-26/7
Mengeš, dne 22. septembra 2022
Župan 
Občine Mengeš 
Franc Jerič

AAA Zlata odličnost