Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3567. Spremembe in dopolnitve Statuta Skupnosti občin Slovenije, stran 11012.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Skupnosti občin Slovenije (Uradni list RS, št. 17/11 in 97/20) je skupščina Skupnosti občin Slovenije na korespondenčni seji, ki je trajala od dne 20. 10. 2022 do dne 8. 11. 2022 sprejela
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Skupnosti občin Slovenije 
1. člen 
V 16. členu se na koncu zadnjega stavka drugega odstavka doda besedilo: »razen za predsednike in podpredsednike sekcij v zadnjih 6 mesecih štiriletnega mandatnega obdobja predsedstva, ko ta sekcija predseduje SOS.«
2. člen 
Za 22. členom se doda se nov 22.a člen, ki se glasi: »Če v zadnjih 6 mesecih štiriletnega mandata predsedniku in podpredsedniku sekcije, ki predseduje SOS predčasno preneha mandat, se predsedovanje SOS prenese na sekcijo, kateri mandat ni predčasno zaključen. Prenos se opravi s sklepom predsedstva.«
3. člen 
V 27. členu se črta zadnji stavek: »V primeru predčasnega prenehanja mandata predsednika opravlja njegove naloge naslednji predsednik sekcije.«
V istem členu se doda nov stavek: »V primeru predčasnega prenehanja mandata predsednika sekcije v času, ko ta sekcija predseduje SOS, opravlja funkcijo predsednika SOS do predsedovanja naslednje sekcije, podpredsednik iste sekcije.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Maribor, dne 9. novembra 2022
Predsednica 
Skupnosti občin Slovenije 
Jasna Gabrič 
 

AAA Zlata odličnost