Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3535. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd, stran 10845.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) v povezavi z 299. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 29. redni seji dne 12. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljnjem besedilu: lokacijska preveritev) za gradnjo avtopralnice na zemljišču parc. št. 264/55 k.o. Gorica-999 (oziroma št. 264/36 pred novo parcelacijo), ki jo je izdelal IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora iz Celja (št. proj. 5/22, maj 2022, dopolnitev 1-junij 2022, dopolnitev 2-junij 2022). Območje lokacijske preveritve se po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 102/20; v nadaljnjem besedilu: OPN) nahaja na območju stavbnih zemljišč v enoti urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) AR-4 z opredeljeno namensko rabo prostora gospodarska cona (IG). Skladno z določili OPN se območje EUP AR-4 ureja po določilih Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 10/11; v nadaljnjem besedilu: ZN).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v drugem odstavku osmega člena ZN, in sicer:
– Objekt C2-3:
– avtopralnica; 
– tlorisne dimenzije: 35,80 m x 6,50 m (z daljšo stranico objekta v smeri S–J); 
– etažnost: P (višina objekta 3,70 m); 
– oblikovanje: sodobno z ravno streho v min. naklonu usklajeno z ostalimi objekti v kareju; 
– prometna in zunanja ureditev za potrebe avtopralnice; 
– dovoz do objekta je predviden s severne strani. 
3. člen 
Ta sklep preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega dovoljenja v dveh letih od dneva njegove izdaje ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 3084
Št. 3502-0014/2022
Žalec, dne 12. oktobra 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti