Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3515. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parceli številka 949/4, k. o. 1233 Verače, stran 10784.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljevanju ZUreP-2) in v povezavi z 299. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 26. redni seji dne 28. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parceli številka 949/4, k. o. 1233 Verače 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3175, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na enoti urejanja prostora z oznako OS 582, in sicer na delu parcele številka 949/4, k. o. 1233 Verače.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se v skladu s 127. in 128. členom ZUreP-2 omogoči preoblikovanje in razširitev obstoječega stavbnega zemljišča za namen izgradnje hleva in gospodarskega poslopja, kot izhaja iz elaborata: Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP OS 582 v Občini Podčetrtek, št. projekta 2022-LP-014, marec 2022, dopolnitev maj 2022, ki ga je izdelal URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska cesta 3, 2000 Maribor. Gradnja hleva in gospodarskega poslopja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 63/18). Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča.
3. člen 
(1) Sklep o lokacijski preveritvi je skupaj z Elaboratom iz 1. člena tega sklepa obvezna podlaga za izdajo predodločbe ali gradbenega dovoljenja in izvedbo posegov v prostor, za katera gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, ni potrebno.
(2) Občina kot obvezen mnenjedajalec skladno z drugim odstavkom 133. člena ZUreP-2 v postopku predodločbe ali gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev v mnenju preveri tudi skladnost nameravane gradnje s tem sklepom.
4. člen 
V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu občine in evidentira v prostorsko informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen. Občina Podčetrtek vnese podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0010/2022-25
Podčetrtek, dne 28. oktobra 2022
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti