Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3510. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Pivka, stran 10781.

  
Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13 in 96/22) je Občinski svet Občine Pivka na 25. seji dne 19. 10. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o subvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Pivka 
1. člen 
V Pravilniku o subvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/19) se prva točka 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina subvencije se določi v višini 40 € za strošek kastracije mačka, in 50 € za strošek sterilizacije mačke.«
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-25/2022
Pivka, dne 19. oktobra 2022
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti