Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3509. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020, stran 10781.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13 in 96/22) je Občinski svet Občine Pivka na 25. seji dne 19. 10. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020 se spremeni Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 30/16 z dne 25. 4. 2016). Spremembe in dopolnitve se nanašajo na dopolnitev poglavja »(II) UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014«.
2. člen 
Spremeni in dopolni se 14. člen, in sicer tako, da se med upravičenimi stroški črta šesta alineja, ter nadomesti z besedilom:
»– stroški nakupa sadik avtohtonih in tradicionalnih vrst in stroški zasaditve za obnovo ali prvo postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-25/2022
Pivka, dne 19. oktobra 2022
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti