Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3505. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Loški Potok, stran 10774.

  
Na podlagi 230., 238., 241. in 242. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popravek, 34/19 in 199/21 – ZUreP-3), 1. člena Pravilnika o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag (Uradni list RS, št. 89/22) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 21. redni seji dne 27. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Loški Potok 
1. člen 
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 180/20) se za 11. členom doda novi 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
(oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja prostor.
(2) S tem odlokom so določene še naslednje občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka:
– za stavbe, ki so enostavni objekti in se v skladu z zakonom, ki ureja prostor, štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega objekta;
– za naslednje stavbe, če se gradijo kot enostavni ali nezahtevni objekti:
– 1242 Garažne stavbe; 
– 1252 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe; 
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe; 
– 1272 Obredne stavbe; 
 1274 Druge stavbe, ki niso razvrščene drugje (CC-SI).
(3) Oprostitev za stavbe iz prejšnjega odstavka znaša 100 %.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 426-4/2022
Loški Potok, dne 27. oktobra 2022
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti