Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3504. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Loški Potok, stran 10772.

  
Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 – dopolnitev, 10/18 – spremembe in dopolnitve), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1), Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 21. redni seji dne 27. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Loški Potok 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste so ceste, namenjene navezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
Javne poti so druge, manj pomembne povezave v občini, ki ne izpolnjujejo meril za lokalno cesto, ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu.
3. člen 
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Loški Potok in ceste med naselji v Občini Loški Potok in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sos. občini [m]
Vrsta prometa
1.
229050
229051
C R1 212
Studenec-Loški Potok
C R3 746
6.626
3.614 Bloke
V
2.
231010
231011
C R3 653
Križpotje-Mali Log-Grda dolina
C 229050
3.063
V
3.
231030
231031
C R3 653
Hrib-vrh Hriba
C R3 653
1.334
V
4.
231040
231041
C R3 653
Hrib-Srednja vas-Inles
C R3 653
1.001
V
5.
231060
231061
C R3 653
Lazec-Stari Kot-Novi Kot-meja RH
M RH
8.834
V
6.
231070
231071
C R3 653
Hrib-Retje-Podlipec
C 229050
1.860
V
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Loški Potok znaša 22.718 m (22,718 km).
4. člen 
Javne poti (JP) v naseljih Občine Loški Potok in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sos. občini [m]
Vrsta prometa
1.
731010
731011
C 231010
Riko-Žagarji-Mohar
C 231010
748
V
2.
731010
731012
O 231011
Odcep Kapelica Mali Log
O 731011
61
V
3.
731020
731021
O 731011
Žagarji-Korle
Z HŠ 49
146
V
4.
731030
731031
O 731021
Odcep Žagarji-Ograde
parc. 2804/4
286
V
5.
731040
731041
C 231010
Kr. Mohar-Kal
O 060869
515
V
6.
731050
731051
C 231010
Kr. Berta-Rezka
Z HŠ 39
321
V
7.
731060
731061
O 731051
Kr. Antonov-Debeljak
Z N.H.
178
V
8.
731060
731062
O 731061
Odcep ČN
parc. 2415/2
199
V
9.
731070
731071
C 231010
Štalar-Jeršan
Z HŠ 26
63
V
10.
731080
731081
C 231010
Črpalka-Podlipec
C 229050
724
V
11.
731090
731091
C 231070
Hrib-Retje-Grda dolina
C 229050
1.197
V
12.
731110
731111
C 231070
Rupar-Alencen-Doline
C 229050
368
V
13.
731120
731121
O 731111
Odcep Cimprič
O 731141
75
V
14.
731130
731131
C 231070
Rupar-Šiman
O 731151
89
V
15.
731140
731141
C 231070
Retje-Hrib
C 231070
1.007
V
16.
731150
731151
C 231070
Trgovina-Smrekarjevi
Z HŠ 53
256
V
17.
731160
731161
C 231070
Dostop Zajč
Z HŠ 91
90
V
18.
731170
731171
C 231070
Retje-Sv. Florjan
Z cerkev
1.228
V
19.
731180
731181
O 731171
Pildov-Cesta Racna gora
C R3 746
806
V
20.
731190
731191
O 731171
Odcep Župan
O 731171
112
V
21.
731200
731201
C 229050
Čednik-Ančen
Z HŠ 10
75
V
22.
731220
731221
C R3 653
Center-Markovi
C 231030
108
V
23.
731220
731222
C 231070
Hrib-Tabor
O 731222
504
V
24.
731230
731231
O 731251
Urbanovkni-Žleb
C 231030
162
V
25.
731240
731241
C 231030
Žleb-Dr. Rus
Z HŠ 50a
89
V
26.
731250
731251
C 231030
Urbanovkni-Mesar
C 231030
308
V
27.
731250
731252
O 231031
Odcep vodoh. Mali Log
Z vodoh.
190
V
28.
731260
731261
O 731251
Dostop-Trafikar
Z HŠ 34
129
V
29.
731270
731271
O 731231
Urbanovkni-Marjanovič
C 231030
144
V
30.
731280
731281
C 231030
Dostop Tasrednjih
Z HŠ 54a
147
V
31.
731290
731291
C 231030
Hrib-Glažuta
Z gozdna
594
V
32.
731300
731301
O 731291
Odcep vrtina MV-1
Z vrtina
835
V
33.
731310
731311
O 731291
Odcep Vida-Kal
O 731321
545
V
34.
731320
731321
O 731291
Kr. Ravnikar-Kal
O 731311
438
V
35.
731340
731341
C R3 653
Hrib-Dednek-Bela Voda
Z gozdna
2.569
V
36.
731340
731342
O 731341
Odcep vodoh. Dednik
Z vodoh.
460
V
37.
731340
731343
O 731341
Odcep vodoh. Bela Voda
Z vodoh.
623
V
38.
731350
731351
O 731412
Šegova vas-Matevljek
Z HŠ 44
1.680
V
39.
731360
731361
O 731412
Širaj-Grič
O 731351
311
V
40.
731380
731381
O 731361
Lukec-Hišar
O 731382
80
V
41.
731380
731382
O 731361
Šegova vas-Doline
C R3 746
602
V
42.
731390
731391
O 731412
Srednja vas-Čuk
Z HŠ 13
63
V
43.
731410
731411
C R3 653
Kapla-Srednja vas
C 231040
262
V
44.
731410
731412
C 231040
Hrib-Šegova vas-Srednja vas
C 231040
959
V
45.
731420
731421
C R3 653
Kapla-Inles
C 231040
160
V
46.
731430
731431
C R3 653
Kapla-Rebar
Z HŠ 9
92
V
47.
731450
731451
O 731491
Travnik-Inles
Z HŠ 52a
135
V
48.
731460
731461
O 731491
Dostop Pavelč
Z HŠ 52
64
V
49.
731470
731471
O 731512
Kordiš-Žagar
Z HŠ 66
110
V
50.
731480
731481
O 731512
Za plotkom
O 731512
153
V
51.
731490
731491
O 731512
Po Kamineh-Špelčen
C R3 653
153
V
52.
731500
731501
C R3 653
Špelčen-Rebar
O 731511
82
V
53.
731510
731511
C R3 653
Travnik-Rebar
C R3 653
408
V
54.
731510
731512
C R3 653
Travnik-črpališče
Z črpal.
1.302
V
55.
731510
731513
C R3 653
Odcep Črpališče BV
Z črpal.
184
V
56.
731520
731521
O 731511
Odcep Bregar
Z HŠ 104
146
V
57.
731530
731531
O 731511
Dostop Karla
Z HŠ 10
363
V
58.
731530
731532
O 731511
Dostop Debeljak
Z HŠ 110
89
V
59.
731540
731541
C 231060
Meja RH-kmetija Korošec
Z HŠ 40
1.781
V
60.
731580
731581
C 231060
Dostop Pogorelec
Z HŠ 31
415
V
61.
731580
731582
O 231061
Dostop Mihelič
Z HŠ 24
530
V
62.
731590
731591
C 231060
Dostop Kindi
Z gozdna
487
V
63.
731600
731601
C 231060
Dostop Štormi
Z HŠ 15
372
V
64.
731610
731611
C 231060
Dostop Šmerin
Z HŠ 10
313
V
65.
731620
731621
C 231060
Dostop Ješelnik
Z HŠ 5
749
V
66.
731630
731631
C 231060
Dostop cerkev Sv. Roka
Z cerkev
217
V
67.
731640
731641
C 231060
Kr. cerkev-zajetje
Z zajet.
83
V
68.
731650
731651
O 731671
Pot v Krajec
Z gozdna
832
V
69.
731660
731661
O 731651
Odcep Kurja vas
O 731621
726
V
70.
731670
731671
C 231060
Stari Kot-vas
C 231060
446
V
71.
731680
731681
C R3 653
Lazec-Kalič
Z HŠ 12
123
V
72.
731690
731691
C R3 653
Lazec-Gredice
Z HŠ 6
170
V
73.
731700
731701
O 731681
Lazec-Šepši
C R3 653
91
V
74.
731720
731721
C R3 653
Podpreska-LIK
Z LIK
252
V
75.
731730
731731
C R3 653
Draga-Štebljaj
Z HŠ 39
209
V
76.
731730
731732
C R3 653
Odcep Šteblaj-Volf
O 731731
133
V
77.
731740
731741
C R3 653
Draga-Pajnič
Z gozdna
220
V
78.
731750
731751
C R3 653
Trava-šola
Z gozdna
274
V
79.
731760
731761
C R3 653
Trava-pokopališče-žaga
Z gozdna
385
V
80.
731770
731771
C R3 653
Podplanina-zgoraj
Z HŠ 2
1.281
V
81.
731780
731781
C R3 653
Podplanina-spodaj
Z HŠ 11
664
V
82.
731790
731791
O 731781
Podplanina-izvir Čabranke
Z HŠ 16
1.172
V
83.
731800
731801
C R3 653
Pungert
Z HŠ 2
1.641
V
84.
731810
731811
Z HŠ 1
Črni Potok-Meja RH
M RH
912
V
85.
731820
731821
O 731811
Črni Potok-elektrarna
Z elekt.
278
V
86.
731840
731841
O 731811
Črni Potok-Vici
Z HŠ 17
1.145
V
V – vsa vozila
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Loški Potok znaša 39.690 m (39,690 km).
5. člen 
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022-456 z dne 3. 10. 2022.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 99/11).
7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-18/2022
Loški Potok, dne 27. oktobra 2022
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti