Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3489. Javni poziv za zbiranje predlogov oziroma prijav kandidatov za imenovanje predsednikov in namestnikov predsednikov volilnih komisij ter za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje članov in namestnikov članov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij, stran 10743.

  
Državna volilna komisija na podlagi 33. in 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) objavlja
J A V N I  P O Z I V 
za zbiranje predlogov oziroma prijav kandidatov za imenovanje predsednikov in namestnikov predsednikov volilnih komisij ter za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje članov in namestnikov članov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij 
I. Volilne komisije volilnih enot – predsedniki in njihovi namestniki 
1. Državna volilna komisija zbira predloge oziroma prijave kandidatov za imenovanje predsednikov in njihovih namestnikov za vse volilne komisije volilnih enot (v nadaljevanju VKVE) na območju Republike Slovenije (8 VKVE), ki izvršujejo svoje naloge na podlagi določb ZVDZ na območjih, ki jih določa Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 29/21 in 95/21).
2. Po določbi 33. člena ZVDZ VKVE sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik in namestnik predsednika VKVE se imenujeta izmed sodnikov, ki opravljajo sodniško službo.
3. Trajanje mandata: štiri (4) leta od imenovanja.
4. Predlog oziroma prijava kandidata za imenovanje mora vsebovati naslednje podatke:
4.1. naziv predlagatelja (če to ni kandidat sam),
4.2. ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča kandidata,
4.3. soglasje kandidata (ni treba, če se na javni poziv prijavi kandidat sam),
4.4. navedbo funkcije, za katero se kandidata predlaga oziroma se nanaša prijava1,
4.5. navedbo VKVE, na katero se predlog oziroma prijava nanaša2, in
4.6. navedbo, na katerem sodišču opravlja sodniško službo.
II. Volilne komisije volilnih enot – član in njegov namestnik izmed pravnih strokovnjakov 
1. Državna volilna komisija zbira predloge oziroma prijave kandidatov za imenovanje članov in njihovih namestnikov izmed pravnih strokovnjakov za vse volilne komisije volilnih enot (VKVE) na območju Republike Slovenije (8 VKVE), ki izvršujejo svoje naloge na podlagi določb ZVDZ na območjih, ki jih določa Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 29/21 in 95/21).
2. Po določbi 33. člena ZVDZ VKVE sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. En član in en namestnik člana VKVE se imenujeta izmed pravnih strokovnjakov.
3. Trajanje mandata: štiri (4) leta od imenovanja.
4. Predlog oziroma prijava kandidata za imenovanje mora vsebovati naslednje podatke:
4.1. naziv predlagatelja (če to ni kandidat sam),
4.2. ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča kandidata,
4.3. soglasje kandidata (ni treba, če se na javni poziv prijavi kandidat sam),
4.4. navedbo funkcije, za katero se kandidata predlaga oziroma se nanaša prijava3,
4.5. navedbo VKVE, na katero se predlog oziroma prijava nanaša4, in
4.6. dokazilo, da je kandidat pravni strokovnjak.
III. Volilne komisije volilnih enot – člani in njihovi namestniki 
1. Državna volilna komisija poziva poslanske skupine v Državnem zboru Republike Slovenije, da predlagajo kandidate za člane in namestnike članov volilnih komisij volilnih enot (v nadaljevanju: VKVE) na območju Republike Slovenije (8 VKVE), ki izvršujejo svoje naloge na podlagi določb ZVDZ na območjih, ki jih določa Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 29/21 in 95/21).
2. Po določbi 33. člena ZVDZ VKVE sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Dva člana in dva namestnika članov VKVE se imenujeta po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se upošteva sorazmerna zastopanost političnih strank.
3. Trajanje mandata: štiri (4) leta od imenovanja.
4. Predlog za imenovanje mora vsebovati naslednje podatke:
4.1. naziv predlagatelja (ime poslanske skupine v državnem zboru),
4.2. ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča kandidata,
4.3. soglasje kandidata,
4.4. navedbo funkcije, za katero se kandidata predlaga5,
4.5. navedbo VKVE, na katero se predlog oziroma prijava nanaša6, in
4.6. kontaktne podatke predlagatelja.
IV. Okrajne volilne komisije – predsedniki 
1. Državna volilna komisija zbira predloge oziroma prijave kandidatov za imenovanje predsednikov za vse okrajne volilne komisije (v nadaljevanju: OVK) na območju Republike Slovenije (88 OVK), ki izvršujejo svoje naloge na podlagi določb ZVDZ na območjih, ki jih določa Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 29/21 in 95/21; v nadaljevanju: ZDVEDZ).
2. Po določbi 34. člena ZVDZ OVK sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik okrajne volilne komisije se imenuje izmed sodnikov, ki opravljajo sodniško službo.
3. Trajanje mandata: štiri (4) leta od imenovanja.
4. Predlog oziroma prijava kandidata za imenovanje mora vsebovati naslednje podatke:
4.1. naziv predlagatelja (če to ni kandidat sam),
4.2. ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča kandidata,
4.3. soglasje kandidata (ni treba, če se na javni poziv prijavi kandidat sam),
4.4. navedbo funkcije, za katero se kandidata predlaga oziroma se nanaša prijava7,
4.5. navedbo OVK, na katero se predlog oziroma prijava nanaša8, in
4.6. navedbo, na katerem sodišču opravlja sodniško službo.
V. Okrajne volilne komisije – namestniki predsednikov 
1. Državna volilna komisija zbira predloge oziroma prijave kandidatov za imenovanje namestnikov predsednikov za vse okrajne volilne komisije (v nadaljevanju: OVK) na območju Republike Slovenije (88 OVK), ki izvršujejo svoje naloge na podlagi določb ZVDZ na območjih, ki jih določa Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 29/21 in 95/21).
2. Po določbi 34. člena ZVDZ OVK sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Namestnik predsednika OVK se imenuje izmed drugih diplomiranih pravnikov.
3. Trajanje mandata: štiri (4) leta od imenovanja.
4. Predlog oziroma prijava kandidata za imenovanje mora vsebovati naslednje podatke:
4.1. naziv predlagatelja (če to ni kandidat sam),
4.2. ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča kandidata,
4.3. soglasje kandidata (ni treba, če se na javni poziv prijavi kandidat sam),
4.4. navedbo funkcije, za katero se kandidata predlaga oziroma se nanaša prijava9,
4.5. navedbo OVK, na katero se predlog oziroma prijava nanaša10, in
4.6. dokazilo, da je kandidat diplomirani pravnik.
VI. Okrajne volilne komisije – člani in njihovi namestniki 
1. Državna volilna komisija poziva politične stranke, registrirane v Republiki Sloveniji, in lokalne skupnosti, da predlagajo kandidate za člane in namestnike članov okrajnih volilnih enot (v nadaljevanju: OVK) na območju Republike Slovenije (88 OVK), ki izvršujejo svoje naloge na podlagi določb ZVDZ na območjih, ki jih določa Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 29/21 in 95/21).
2. Po določbi 34. člena ZVDZ OVK sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik okrajne volilne komisije se imenuje izmed sodnikov, njegov namestnik pa izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani OVK in njihovi namestniki se imenujejo na predlog političnih strank, pri čemer se upošteva njihova sorazmerna zastopanost.
3. Pri imenovanju članov OVK in njihovih namestnikov se najprej upoštevajo predlogi tistih političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu – glede na število izvoljenih kandidatov, pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti, tako da je zagotovljena politično pluralna sestava volilnih komisij.
4. Trajanje mandata: štiri (4) leta od imenovanja.
5. Predlog za imenovanje mora vsebovati naslednje podatke:
5.1. naziv predlagatelja (ime politične stranke oziroma predstavniškega organa lokalne skupnosti),
5.2. ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča kandidata,
5.3. soglasje kandidata,
5.4. navedbo funkcije, za katero se kandidata predlaga11,
5.5. navedbo OVK, na katero se predlog oziroma prijava nanaša12, in
5.6. kontaktne podatke predlagatelja.
VII. 
V javnem pozivu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
VIII. 
1. Predlog oziroma prijavo za imenovanje je treba poslati v pisni obliki na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si.
2. Državna volilna komisija bo upoštevala kot pravočasne tiste predloge oziroma prijave, ki bodo prispeli do vključno 12. 12. 2022.
Št. 040-59/2022-1
Ljubljana, dne 7. novembra 2022
Peter Golob 
predsednik 
1 Kandidat se lahko prijavi oziroma se ga predlaga na funkcijo predsednika ali namestnika predsednika, lahko pa tudi na obe navedeni funkciji.
2 Seznam VKVE je dostopen na https://www.dvk-rs.si/kontakti/
vkve-kontakti/
3 Kandidat se lahko prijavi oziroma se ga predlaga na funkcijo člana ali namestnika člana, lahko pa tudi na obe navedeni funkciji.
4 Seznam VKVE je dostopen na naslednji povezavi: https://www.dvk-rs.si/kontakti/vkve-kontakti/
5 Kandidata se lahko predlaga na funkcijo člana ali namestnika člana, lahko pa tudi na obe navedeni funkciji.
6 Seznam VKVE je dostopen na https://www.dvk-rs.si/kontakti/
vkve-kontakti/
7 Kandidata se lahko predlaga na funkcijo predsednika.
8 Seznam OVK je dostopen na https://www.dvk-rs.si/kontakti/ovk-kontakti/
9 Kandidat se lahko prijavi ali se ga predlaga na funkcijo namestnika predsednika.
10 Seznam OVK je dostopen na https://www.dvk-rs.si/
kontakti/ovk-kontakti/
11 Kandidata se lahko predlaga na funkcijo člana ali namestnika člana, lahko pa tudi na obe navedeni funkciji.
12 Seznam OVK je dostopen na https://www.dvk-rs.si/
kontakti/ovk-kontakti/

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti