Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3477. Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, stran 10718.

  
Na podlagi 94. člena in za izvrševanje 95. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št.130/22) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa blago, za katero mora biti izdana garancija za brezhibno delovanje, in začetek teka garancijskega roka.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za rabljeno blago.
2. člen 
(blago, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje) 
Garancija za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega leta se izda za naslednje vrste blaga:
1. Proizvodi za gospodinjsko in podobno uporabo, in sicer:
a) plinske naprave za kuhanje, ogrevanje ter hlajenje vode,
b) električni aparati za ogrevanje, klimatizacijo in ventilacijo prostorov,
c) električni aparati za pripravljanje in hrambo hrane,
č) električni aparati za pranje, čiščenje in vzdrževanje,
d) električni aparati za pomivanje,
e) električni aparati za ogrevanje vode,
f) električni aparati za nego telesa,
g) električno ročno orodje,
h) električne črpalke,
i) električni usmerniki, napajalniki in polnilniki akumulatorskih baterij,
j) električni razsmerniki, optimizatorji in solarni moduli za sončne elektrarne,
k) električni šivalni in pletilni stroji,
l) fotografski aparati,
m) mehanske, električne in elektronske ure,
n) glasbila,
o) gospodinjske tehtnice,
p) hišno, pisarniško in šolsko pohištvo,
r) stavbno pohištvo.
2. Proizvodi avtomobilske in podobne industrije, in sicer:
a) cestna motorna in priklopna vozila ter vozila s pomožnim motorjem in motorna kolesa,
b) motorji za cestna motorna vozila ter vozila s pomožnim motorjem, ki so dana v promet kot posebni proizvodi,
c) štirikolesniki na motorni pogon, za katere se ne uporabljajo predpisi o homologaciji po predpisih o motornih vozilih,
č) električna vozila in kolesa,
d) kolesa,
e) otroški vozički,
f) otroški avtosedeži,
g) vodna rekreacijska plovila,
h) gume za cestna motorna in priklopna vozila, vozila s pomožnim motorjem in stroje in naprave za kmetijstvo in za obdelavo majhnih površin iz 3. točke tega člena,
i) akumulatorske baterije, razen akumulatorskih baterijskih vložkov splošne rabe.
3. Stroji in naprave za kmetijstvo in za obdelavo majhnih površin, in sicer:
a) kmetijski traktorji in njihovi priklopniki,
b) stroji in naprave za obdelavo in urejanje vrtov, trate in žive meje,
c) stroji in naprave za setev, nego in zaščito rastlin,
č) stroji in naprave za žetev in spravilo pridelkov,
d) stroji in naprave za čiščenje, sortiranje, pakiranje in transport kmetijskih pridelkov,
e) stroji in naprave za pripravljanje in raznašanje živinske krme,
f) oprema za rejo živali za prehrano.
4. Proizvodi informacijske tehnologije, in sicer:
a) radijska in telekomunikacijska terminalska oprema,
b) radijsko vodene naprave,
c) osebni, dlančni in podobni računalniki,
č) vgradne komponente za osebne in podobne računalnike,
d) periferna oprema, ki se priključuje na osebne in podobne računalnike,
e) računalniška komunikacijska oprema,
f) kalkulatorji in računski stroji,
g) stroji za fotokopiranje in razmnoževanje,
h) navigacijske naprave.
5. Športna oprema in rekviziti, in sicer:
a) športna oprema in rekviziti, ki imajo lastnost mehanizma,
b) sestavni deli športne opreme in rekvizitov, ki imajo lastnost mehanizma,
c) športno in lovsko orožje.
6. Proizvodi s področja radiokomunikacij, avdio- in videotehnike ter naprav, ki se nanje priključujejo, in sicer:
a) radijski in televizijski sprejemniki,
b) naprave za snemanje in reprodukcijo avdio- in videozapisov vseh formatov,
c) ojačevalniki in pretvorniki signalov,
č) sprejemniki signalov,
d) naprave za daljinsko krmiljenje,
e) sestavni deli za kabelske distribucijske sisteme,
f) slušalke,
g) mikrofoni,
h) naprave za napajanje naprav iz točk a) do g) te točke.
7. Elektro-medicinski pripomočki, namenjeni osebni uporabi, in sicer:
a) naprave za kontrolo in rehabilitacijo sluha,
b) naprave za pomoč slepim,
c) vse vrste ortopedskih in protetičnih mehanizmov,
č) elektro-medicinske naprave za merjenje telesnih parametrov, na primer: merilnik srčnega utripa, krvnega tlaka, krvnega sladkorja,
d) električni aparati, namenjeni izboljšanju zdravstvenega stanja in telesnega počutja.
8. Naprave za varstvo pred požarom, in sicer:
– ročni in prevozni gasilni aparati.
9. Čistilne naprave:
– male komunalne čistilne naprave do 50 PE.
10. Male kurilne naprave:
a) lokalni grelniki prostorov z nazivno izhodno toplotno močjo do 50 kW,
b) kotli na trdno gorivo z nazivno izhodno toplotno močjo do 500 kW,
c) grelniki prostorov in kombinirani grelniki z nazivno izhodno toplotno močjo do 400 kW.
3. člen 
(začetek teka garancijskega roka) 
Garancijski rok začne teči z dnem izročitve blaga potrošniku.
KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS, št. 14/12 in 130/22 – ZVPot-1).
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 26. januarja 2023.
Št. 007-317/2022
Ljubljana, dne 10. novembra 2022
EVA 2022-2130-0034
Matjaž Han 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti