Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

VL 21358/2021 Os-2187/21, Stran 1275
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Emone plus, upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih stavb, poslovnih in energetskih objektov, d.o.o., Šmartinska cesta 130, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Irena Verbič, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartinska cesta 130, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Senadu Mahmutovic, Erlachhofstrasse 17, Ludwigsburg, ki ga zastopa zak. zast. Maček Mateja – odvetnica, Kolodvorska ulica 6, Ljubljana, zaradi izterjave 191,06 EUR, sklenilo:
Dolžniku Senadu Mahmutovic, Erlachhofstrasse 17, Ludwigsburg, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Mateja Maček, Kolodvorska ulica 6, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2021

AAA Zlata odličnost