Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

Ob-2282/21, Stran 1272
Svet Doma starejših občanov Fužine na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), določil Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 32., 33., 34. in 35. člena Statuta Doma starejših občanov Fužine z dne 4. 8. 2016 ter na podlagi Sklepa sprejetega na seji dne 2. 6. 2021, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma starejših občanov Fužine 
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat (m/ž), ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora kandidat (m/ž) opraviti v skladu s petim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu.
Direktor (m/ž) bo imenovan za obdobje pet let.
K pisni prijavi morajo kandidati (m/ž) priložiti:
– življenjepis, iz katerega so razvidne dosedanje delovne izkušnje,
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nekaznovanju,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda,
– program dela z vizijo razvoja zavoda.
Pisne prijave z vsemi dokazili morajo kandidati (m/ž) poslati s priporočeno pošto, v zaprti ovojnici z oznako: »Razpis za direktorja (m/ž)«, s pripisom: »Ne odpiraj!«, v roku 8 dni po objavi na naslov Svet Doma starejših občanov Fužine, Nove Fužine 40, 1000 Ljubljana.
Nepopolne in prepozno prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo izločene iz postopka.
Svet Doma starejših občanov Fužine bo kandidate (m/ž) vabil in obveščal izključno po elektronski pošti, zato je obvezna sestavina prijave tudi elektronski naslov.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko določenem roku.
Svet Doma starejših občanov Fužine 

AAA Zlata odličnost