Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

D 29/2020 Os-1848/21, Stran 1149
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša, v zapuščinski zadevi po pok. Vodušek Andreju, roj. 8. 12. 1955, nazadnje stalno stan. Velike Rodne 17, Rogaška Slatina, umrlem dne 6. 1. 2020, dne 8. 12. 2020 sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Vodušek Andreju, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok. Vodušek Andreju se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča, ki je upravičena v imenu neznanih dedičev zastopati njihove pravne interese.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
dne 8. 12. 2020 

AAA Zlata odličnost