Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

D 57/2021 Os-1759/21, Stran 1149
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 25. 12. 2020 umrli zapustnici Anici Ras, roj. 11. 7. 1956, drž. RS, nazadnje stan. Črneče 146, Dravograd.
Sodišču niso znani zakoniti dediči prvega, drugega ali tretjega dednega reda po zapustnici Anici Ras. Iz podatkov smrtovnice je razvidno, da je zapustnica umrla kot samska oseba, sodišču pa ni znano, ali je zapustnica zapustila kakšne potomce ali posvojence oziroma sodišču niso znani nobeni sorodniki, kateri bi prišli v poštev k dedovanju. Iz dopisa Koroškega doma starostnikov z dne 17. 2. 2021, št. 03/mj-10/2021, je razvidno, da je bila zapustnica dne 20. 2. 1985 na pobudo CSD Radlje ob Dravi sprejeta v Koroški dom starostnikov, do tedaj pa je stanovala na naslovu Planina 38, Vuhred, pri čemer obiskov ni imela. S podatki o svojcih ne razpolaga niti CSD Koroška – Enota Dravograd niti CSD Koroška – Enota Radlje ob Dravi.
V zapuščino spada:
a. denarna sredstva na osebnem računu št. 02451-4179128685, odprt pri NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana (zaradi ocene sodnih taks ocenjeno na 1.741,70 evrov, stanje na dan 25. 12. 2020) in
b. denarna sredstva v višini 711,79 evrov iz naslova neizplačanih pokojninskih dajatev pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, stanje na dan 28. 1. 2021.
Vrednost zap. premoženja se zaradi ocene sodnih taks po podatkih spisa zaenkrat oceni na 2.453,49 evrov, stroški zapuščine niso bili priglašeni, terjatev zapuščine znaša 31.350,03 evrov, tako, da čiste zapuščine ni.
V predmetni zapuščinski postopek je izločitveni upnik Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, predlagal omejitev dedovanja v višini 31.350,03 evrov iz naslova plačila oskrbnine za zapustnico v Domu upokojencev KDS Črneče ter domu Hmelina za obdobje 1. 1. 2001 do 25. 12. 2020.
Ker vsi zakoniti dediči prvega, drugega ali tretjega dednega reda po zapustnici Anici Ras sodišču niso znani, jih sodišče vabi, da se v enem letu od objave oklica na sodni deski in e-oglasni deski naslovnega sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga (206. člen Zakona o dedovanju).
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 
dne 19. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost