Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

2526 Ig 6097/2000 Os-1822/21, Stran 1147
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Milana Pajsar, Mizni Dol 134, Vrhnika, ki ga zastopa Marko Binder – odvetnik, Hacquetova ulica 8, Ljubljana (prej IUV-Industrija usnja Vrhnika d.d. – v stečaju, Tržaška c. 31, Vrhnika), proti dolžnici Bojani Jeglič, EMŠO 2903950505750, Kutuzwskiy prospekt dom 9/2A kv. 110, RU – Moskva, zaradi izterjave 5.806,67 EUR, sklenilo:
Dolžnici Bojani Jeglič, EMŠO 2903950505750, Kutuzwskiy prospekt dom 9/2A kv. 110, RU – Moskva, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Alja Fakin, Slovenska cesta 54, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 24. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost