Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

I D 2201/2017 Os-1820/21, Stran 1147
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Maji Kolničar – Stanković v zapuščinski zadevi po pok. Milanu Gabelica, sin Mateja, rojen 27. 8. 1922, umrl 1. 6. 2017, nazadnje stanujoč Prijateljeva ulica 19, Ljubljana, državljan Republike Slovenije, sklenilo, da se dedinji Tanji Marini Gabelica na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasno zastopnico, odvetnico Andrejo Medved, Slovenska cesta 55C, Ljubljana, ker je navedena dedinja neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega dediča zastopala od dneva postavitve vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost