Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

P 286/2017 Os-2027/21, Stran 1146
Okrajno sodišče v Kopru je v pravdni zadevi tožeče stranke Ibermet d.o.o. v stečaju, Kajuhova 28, Izola, ki jo zastopa stečajna upraviteljica Tanja Praprotnik, njo pa Peter Tanko, odvetnik v Ribnici, zoper toženo stranko Alenko Grižon, neznanega bivališča, zaradi plačila 11.236,21 EUR s pp, s sklepom opr. št. P 286/2017 z dne 21. 4. 2021, postavilo toženi stranki Alenki Grižon začasno zastopnico, odvetnico Špelo Bauman iz Kopra.
Začasna zastopnica je bila prvo toženi stranki postavljena na podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, neznano. Začasni zastopnik bo prvo toženo stranko zastopal vse dotlej, dokler prvo toženo stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru 
dne 21. 4. 2021 

AAA Zlata odličnost