Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

3039 I 134/2019 Os-2013/21, Stran 1146
Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Robertu Mac, EMŠO 0107968500189, Kolodvorska ulica 14/a, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 4.281,48 EUR s pp, sklenilo:
Hipotekarnemu dolžniku Ivanu Novaku se postavi začasni zastopnik, odvetnik Peter Mele, ki ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, dokler hipotekarni dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 21. 4. 2021 

AAA Zlata odličnost