Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

N 57/2012 Os-1818/21, Stran 1146
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi št. 657-2399, z naslovom Mlinska ulica 22, Maribor, stoječi na parcelah št. 657 1789/1 in 657 1789/2, na predlog priglasitelja Radeta Šobot, Ob progi 9, Maribor in priglasitelja Draga Planinc, Šantlovih ulica 12, Maribor; zoper nasprotna udeleženca: 1. Gradis; GP Maribor p.o. – v stečaju, Gosposvetska cesta 29, Maribor, ki ga zastopa stečajni upravitelj pozneje najdenega premoženja izbrisane pravne osebe, Gregor Gajšek s.p., Ljubljanska cesta 82, Domžale, njega pa Alenka Reisner, odvetnica v Domžalah in 2. Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, 25. 3. 2021 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: kupoprodajne pogodbe z dne 23. 6. 1993, št. 12/93, sklenjene med prodajalcem EEK Videm d.o.o., Biserjane 6a, Videm ob Ščavnici, ki ga je zastopal direktor Branko Kocuvan in kupko Dragico Furlan, stanujočo Prežihova ulica 19, Maribor, s katero je prodajalec kupki prodal poslovni prostor lokal z oznako TL 36 v izmeri 35,70 m² v II. nadstropju objekta C2 v Mlinski ulici v Mariboru, na parcelah št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890 in 2175/2, vse k.o. Maribor-grad ter na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastnine v korist kupke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljev.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 25. 3. 2021 
 

AAA Zlata odličnost