Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

N 57/2012 Os-1817/21, Stran 1146
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi št. 657-2399, z naslovom Mlinska ulica 22, Maribor, stoječi na parcelah št. 657 1789/1 in 657 1789/2, na predlog priglasiteljice Lidije Košin, Ulica Staneta Severja 3, Maribor; zoper nasprotna udeleženca: 1. Gradis; GP Maribor p.o. – v stečaju, Gosposvetska cesta 29, Maribor, ki ga zastopa stečajni upravitelj pozneje najdenega premoženja izbrisane pravne osebe, Gregor Gajšek s.p., Ljubljanska cesta 82, Domžale, njega pa Alenka Reisner, odvetnica v Domžalah in 2. Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, 25. 3. 2021 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: prodajne pogodbe z dne 29. 1. 1992, št. 24-92/C2, sklenjene med prodajalcem Gradis, gradbeno podjetje Maribor, Gosposka cesta 29, ki ga je zastopal glavni direktor Franc Gačnik in kupko Lidijo Košin, stanujočo Svetozarevska 4, Maribor, s katero je prodajalec kupki prodal poslovni prostor št. 16 v pritličju v izmeri 8,20 m² objekta C2 v Mlinski ulici v Mariboru, na parcelah št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890 in 2175/2, vse k.o. Maribor-grad ter na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastnine v korist kupke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 25. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost