Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Št. 02/021/01-212/21 Ob-2133/21, Stran 1136
Na podlagi 38. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, javni razpis za delovno mesto
predstojnik organizacijske enote zobozdravstveno varstvo – m/ž –
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja 
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri – zobozdravnik ali zdravnik specialist ene izmed specializacij dentalne medicine;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba na delovnem mestu zobozdravnik ali zdravnik specialist ene izmed specializacij dentalne medicine;
– program dela in razvoja organizacijske enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravno kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v zakonitem roku.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi javnega razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor 

AAA Zlata odličnost