Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Ob-2110/21, Stran 1134
Na podlagi 38., 39. in 40. člena Statuta Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana objavljamo javni razpis za imenovanje
pomočnika generalnega direktorja 
za zdravstveno nego in oskrbo 
Kandidat za pomočnika generalnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– pridobljen naziv diplomirana medicinska sestra ali diplomirani zdravstvenik s pridobljeno izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi upravljavskimi in organizacijskimi znanji na področju zdravstvene nege in oskrbe in
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
Kandidat za pomočnika generalnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo mora svoji vlogi priložiti program dela in razvoja zdravstvene nege za obdobje njegovega mandata. Mandat pomočnika generalnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo je vezan na mandat generalnega direktorja.
Kandidati naj pošljejo prijave v 8 dneh od objave tega razpisa na naslov: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45, 1260 Ljubljana – Polje. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji – za razpisano delovno mesto Pomočnik generalnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo«. Upoštevale se bodo pravočasne in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali overjene kopije) o izpolnjevanju pogojev.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od odločitve o izbiri.
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana 

AAA Zlata odličnost